Vývoj ceny zlata aktuálně, historicky i budoucí

V moderní době je velmi snadné mapovat vývoj ceny zlata a dalších komodit. Stačí zaznamenávat každodenní stav obchodů na burze po celém světě a z průměrných cen si pak udělat představu o jednotlivých obdobích. Díky informační technologii a dostupnosti dat je mnohem snadnější provádět statistické predikce (např. v Excelu) budoucí ceny zlata na základě minulého vývoje pomocí predikčních funkcí jako je například metoda nejmenších čtverců. Z historických grafů je také možné pozorovat sezónní výkyvy, které mohou pravidelně ovlivňovat cenu.  Problém je v tom, že vývoj ceny zlata je ovlivňován mnoha faktory, které se dají jen těžko předvídat, a jen málo zasvěcených o nich může vědět dopředu. Budoucí vývoj ceny zlata se tedy nedá statisticky se stoprocentní pravděpodobností odhadnout. Čím více do budoucnosti se snažíme cenu odhadnout, tím nepřesnější odhady dostaneme. Naopak čím více dat z minulosti máme, tím přesnější (ačkoliv stále nespolehlivou) předpověď dostaneme, Pojďme se na to podívat z blízka.

 

 

 

Aktuální vývoj ceny zlata a odhad budoucí ceny

Myslíte si, že podle grafu aktuálního vývoje ceny zlata dokážete posoudit budoucí vývoj? Zkuste si to:

 

 Cena zlata v Kč za poslední rok

 

Graf výše ukazuje vývoj cen za poslední rok. Zkuste si na jeho základě odvodit budoucí vývoj na příští rok a pak se podívejte na další vysvětlení níže.

 

Vysvětlení

Při predikci budoucího vývoje je zapotřebí mít co nejvíce dat. Nestačí vycházet ze stejného období, které se snažíte předpovědět. Chce to mít širší povědomí.

Představte si reálnou situaci. Jak byste předpovídali vývoj na základě následujícího grafu? Asi přibližně následovně (trend je zanesen odhadem, ne statistickou metodou):

Milný příklad předpovědi vývoje ceny zlata

 

Problém je v tom, že když vezmete v úvahu více dat, situace se dramaticky změní:

 

Milný příklad predikce ceny zlata 2 

 

Při vzetí v úvahu předchozích dat by se trend opět změnil. S dostatkem dat - například s vývojem cen za posledních třicet let, by se předpověď dlouhodobě zpřesnila, nicméně by zase nezachycovala krátkodobější vývoj. To znamená, že výkyv ceny zlata na 5 let o 50% nahoru nebo dolů by v takové předpovědi nemohl být překvapením. Udávala by jen dlouhodobý trend a ještě jen s určitou mírou spolehlivosti.

 

Z tohoto příkladu vyplývá, že budoucí vývoj ceny zlata se dá jen těžko odhadovat z aktuálního vývoje. Historické a aktuální grafy slouží pouze jako dobré vodítko. Ani nejlepší investoři s přístupem k velmi kvalitním informacím vždy nedokáží dopředu odhadnout vývoj správně.

 

Ekonomicko-politický vývoj a nečekané události

Vývoj ceny zlata ovlivňují především aktuální události. Před rokem 1933 by například nikdo neočekával, že bude možné vyvlastnění zlata a stříbra v soukromém vlastnictví v USA. Stejně tak šel jen těžko odhadovat raketový vzrůst ceny zlata a následný pád po dvaceti letech poměrně vyrovnané ceny (1982-2002). Cenu zlata ovlivňují především takové změny jako zrušení směnitelnosti / vázání amerického dolaru na zlato. Cenu dále ovlivňují války, ekonomické krize, očekávaná politická nestabilita atd. V období blahobytu se daří podnikání a akciím. V období nejistoty se daří zlatu.

Zlatu se také velmi daří v období fiskální podpory ekonomiky (rozuměj tisknutí peněz).  Pokud daná země má stále stejný majetek avšak uměle zvyšuje objem peněz v oběhu (tiskne bankovky bez zajištění), podporuje tak kromě krátkodobého zlepšení některých ekonomických ukazatelů inflaci. Tj. zvýšení nominální ceny produktů (v tomto případě zlata) v čase.

 

Objem zlata v oběhu

Většina jednoduchých predikcí ceny zlata vychází i ze zjednodušeného předpokladu stále stejného nebo konstantně přibývajícího objemu zlata v oběhu. Světová produkce zlata ale také může nečekaně kolísat v čase.

 

Spolehlivá předpověď vývoje ceny zlata neexistuje

Troufli byste si teď ještě předpovědět budoucí vývoj ceny zlata? Snadno k dispozici můžete mít grafy cen až od roku 1975. Můžete se podívat například na server Kitco.com a pokusit se o vlastní předpověď. Doporučujeme však nepodléhat myšlence, že na základě minulého vývoje dokážeme spolehlivě předpovídat budoucí ceny zlata. Krátkodobě to může fungovat, ale stále se jedná svým způsobem o věštění z koule. Proto se držte základní investorské poučky. Investujte pouze peníze, které můžete snadno postrádat. Investice diverzifikujte, abyste v případě špatného odhadu nepřišli o vše.

 

Shrnutí, závěr a doporučení

  • Je možné používat statistické metody k predikci vývoje ceny zlata
  • Je zapotřebí mít dostatek dat
  • Předpověď ceny zlata nebude nikdy přesná a spolehlivá
  • Cenu výrazně ovlivňuje mnoho politických a ekonomických aspektů, o kterých nemusíte vědět
  • Mějte co nejvíce dostupných ověřených informací
  • Investujte pouze lehce postradatelné zdroje
  • Nikdy neinvestujte pouze do zlata, diverzifikujte

 

Tento článek neměl v úmyslu odradit od investování do zlata. Cílem bylo pouze poukázat na to, že před samotným investováním je důležité shromáždit dostatek informací pro podporu rozhodnutí. Dostupné grafy s vývojem cen zlata slouží pouze jako jedno z mnoha vodítek. Pokud Vám příště tedy bude nějaký investiční poradce ukazovat strmě stoupající grafy s cenou zlata, mějte na paměti, že k investování potřebujete více informací.

 


© Aktuální cena zlata dnes

Kontaktinfo@aktualnicenazlata.eu

Facebook

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace    

TOPlist